FAIL (the browser should render some flash content, not this).
< BackPR i Marketing Servis

Odnosi s javnošću predstavljaju upravljanje komunikacijom jedne organizacije ili kompanije i njene ciljne javnosti. Pomažu organizaciji i njenoj ciljnoj javnosti da se međusobno prilagode i, sa druge strane, pomažu organizacijama ili kompanijama da komuniciraju sa njima najvažnijim delom javnosti i da efektivno deluju.
Deo su strateškog upravljanja, a zadatak im je da stvore i održe ugled jedne kompanije. Ugled se stiče dugoročno, stalnom i doslednom komunikacijom sa sredinom u kojoj radimo. Održavanje i uspostavljanje dvosmerne komunikacije, najvažniji je zadatak PR-a.
Dobar PR u stanju je da napravi čvrst lanac komunikacije između onih koji poruku šalju i onih koji treba da je prime.

Delovi lanca su:
 • poruka, sama po sebi
 • sredstvo kojim se poruka šalje
 • odgovor, u vidu povratnih informacija.

Bleecker Vam može pomoći u sva tri segmenta. Sarađujući sa nama, možete lakše:

 • pravilno formulisati poruku i uputiti je ciljnoj javnosti
 • uspostaviti odnose s medijima, koji prenose Vašu poruku
 • napraviti plan i strategiju za komuniciranje s medijima i delom javnosti koja Vam je cilj
 • pripremiti medijski nastup.

S obzirom na to da su mediji (elektronski, štampani, internet) najvažnije sredstvo komunikacije sa sredinom u kojoj radimo ili koja nam je cilj, Bleecker Vam nudi i:

 • treninge za medijske nastupe (pojedinačne i grupne)
 • pomoć kod pripreme medijskih nastupa
 • pomoć u izradi materijala za medije.
  • Bleecker se prilagođava Vašim potrebama – vrsti poruke koju želite pošaljete, specifičnim odnosima sa medijima ili medija treninzima po posebnim programima.Za Vas pronalazimo optimalno rešenje.
   Da li želite da svoju komunikaciju sa određenim delom javnosti (potrošačima, korisnicima usluga, nosiocima vlasti, stručnim i strukovnim organizacijama...) uredite na pravilan način, strateški usmeravate i planski sprovodite? Da li ste spremni da svoje poslovanje uredite u zavisnosti od odgovora koji Vam javnost šalje.?
   Ako je odgovor "da", spremni ste za saradnju sa Bleeckerom.

    


Copyright 2009 © Bleecker MCT Company. All rights reserved. Design by: Proximus